ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
international marketing communication
Tác giả: william chitty nigel barker terence a shimp
Đạo giáo với văn hóa việt nam
Tác giả: Nguyễn Đăng Duy
Giáo trình tôn giáo học đại cương
Tác giả: Hoàng Ngọc Vĩnh
Giáo trình tôn giáo học đại cương
Tác giả: Hoàng Ngọc Vĩnh
Kinh nhật tụng
Tác giả: Thích Minh Thời
Người vô sự
Tác giả: Thích Nhất Hạnh
Toàn văn lời dạy của Tổ Lâm Tế vào các buổi chiều được các đệ tử Tuệ Nhiên ghi chép lại về các vấn đề cuộc sống, đạo đức, gia đình. Bình giảng về lời dạy của Tổ Lâm Tế của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Từ Khoá Cuộc sống
Phải chăng đó là ngài, thưa Chúa? : Để nghe tiếng Đức Chúa trời phán
Tác giả: Loren Cunningham, Janice Rogers
Trong tập sách này bạn sẽ thấy một người bình thường nhưng có lòng nhiệt thành nghe tiếng Chúa và vâng lời Ngài đã trở thành người sáng lập một tổ chức truyền giáo nổi tiếng. Sự hướng dẫn thực tiễn trong việc lắng nghe tiếng Chúa. Sự ảnh hưởng toàn cầu khi năng lực tuổi trẻ được hiến dâng cho nước Trời.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center