ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Bí mật trong bàn tay
Tác giả: Hà Tấn Phát
Diễn biến các cửa sông ven biển miền trung và những giải pháp ổn định
Tác giả: Lê Đình Thành, Vũ Minh Cát, Nguyễn Bá Qúy
OCP. Oracle 9i DBA Fundamentals II
Tác giả: Guide, Study
The ghost hunter"s survival guide : protection techniques for encounters with the paranormal
Tác giả: Michelle Belanger
You"ll get straightforward instruction on arming yourself with an array of essential techniques: Perform psychic cleansings, Remove attachments, Protect dreams, Shield spaces, Ward to protect a home, Remove and bind spirits, Cope with spirit possession.
Văn học dân gian
Tác giả:

Page 1/1  1


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center