ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình vật lí đại cương. T.1
Tác giả: Lương Duyên Bình
Giáo trình triết học Mác Lênin
Tác giả: Đỗ Huy, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Ngọc Long
Hiện tượng con người
Tác giả: Pierre Teilhard de Chardin
Cuốn sách trình bày một quan điểm độc đáo về vũ trụ. Quan điểm này mở rộng thuyết tiến hóa đến lĩnh vực tinh thần và được coi là bước tiến quan trọng trong sự hòa giải giữa khoa học hiện đại và tôn giáo.
Tâm lý dùng người
Tác giả: Tú Tân
Tâm lý học giao tiếp(Phần Lý Thuyết)
Tác giả: Nguyễn Văn Đồng

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center