ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Lone star : the extraordinary life and times of Dan Rather
Tác giả: Weisman Alan
Alan Weisman has come as close as anyone to unraveling one of the big mysteries of the television age: who is the real Dan Rather? Weisman has devoted much time, energy, and talent to that question, and this book is a fascinating read.
Những tác phẩm tiêu biểu được giải thưởng sách Việt Nam
Tác giả: Hội xuất bản Việt Nam
Nội dung cuốn sách gồm ba phần chính: 1- Những tác phẩm đoạt Giải thưởng Sách Việt Nam (từ 2005 - 2011); 2- Giới thiệu các nhà xuất bản và một số cơ sở in; 3- Quy chế Giải thưởng Sách Việt Nam.
Ngôn ngữ báo chí
Tác giả: Vũ Quang Hào
Tác nghiệp báo chí trong môi trường truyền thông hiện đại
Tác giả: Nguyễn Thành Lợi
Khái quát những vấn đề khá mới mẻ đang được nghiên cứu rộng rãi trên thế giới nhiều năm - nhiều thập kỷ qua như truyền thông xã hội, các lý thuyết truyền thông, hội tụ truyền thông, tòa soạn hội tụ, đồng thời trình bày đặc điểm và những kỹ năng cần thiết đối với “nhà báo đa năng” trong môi trường hội tụ truyền thông. Giới thiệu những kỹ năng cơ bản trong viết báo đa phương tiện, thông qua cách viết ngắn gọn, dễ hiểu, với những ví dụ minh họa sinh động của các hãng truyền thông nổi tiếng trên thế giới. Làm rõ cách thức xây dựng kế hoạch truyền thông cho một chủ đề cụ thể, phương thức sử dụng đa phương tiện, thông tin đồ họa cho báo chí hiện đại.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center