ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Community Information: What Libraries Can Do : a Consultative Document
Tác giả: Library Association. Working Party on Community Information
Giáo trình nghiệp vụ lưu trữ cơ bản : Dùng trong các trường THCN
Tác giả: Vũ Thị Phụng, Nguyễn Thị Chinh
Những vấn đề cơ bản về công tác lưu trữ trong các cơ quan tổ chức nghiệp vụ của công tác lưu trữ: thu thập và bổ sung tài liệu vào lưu trữ, phân loại tài liệu lưu trữ, xác định giá trị tài liệu
Kỹ năng công tác bạn đọc
Tác giả: Nguyễn Ngọc Nguyên
Trình bày những vấn đề chung, cơ bản về công tác bạn đọc. Giới thiệu những kỹ năng cơ bản của công tác bạn đọc.
Literacy and the library
Tác giả: Jeffrey L. Salter, Charles A. Salter
Phân loại và biên mục
Tác giả: Lois Mai Chan
Cung cấp lịch sử nghiên cứu vấn đề. Giới thiệu các công cụ cơ bản và những kỹ năng quan tọng trong lĩnh vực Phân loại và biên mục truyền thống và hiện đại.
RDA - Mô tả và truy cập tài nguyên
Tác giả: Uỷ ban thường trực hỗn hợp về Phát triển RDA
RDA là chuẩn biên mục mang tính Quốc tế. RDA là một khung linh hoạt, có thể mở rộng cho mô tả nội dung của tài nguyên số, đồng thời cũng phục vụ yêu cầu của các thư viện đang tổ chức tài nguyên dưới dạng không phải số. RDA sử dụng các khái niệm từ FRBR và FRAD để sử lý từng nguồn tài liệu biên mục như một bản tóm tắt; Có sự liên kết với mô hình khái niệm cho dữ liệu thư mục và dữ liệu chuẩn được Liên đoàn Quốc tế các hội và cơ quan thư viện (IFLA) phát triển.
Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư lưu trữ Việt Nam
Tác giả: Dương Văn Khảm
Cuốn sách bao gồm hướng dẫn sử dụng; danh mục từ ngữ Việt - Anh và giửi thích nghiệp vụ; hỏi - trả lời về nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin; danh mục từ ngữ Việt - Anh, sếp theo chuyên đề.
Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý : Giáo trình dành cho sinh viên đại học (Ngành Thông tin thư viện và ngành Lưu trữ-Quản trị văn phòng)
Tác giả: Bùi Loan Thùy
Giới thiệu khái quát về công tác lãnh đạo, quản lý; Những vấn đề chung về thông tin phục vụ lãnh đạo - quản lý; Thông tin phục vụ ra quyết định quản lý và hoạch định chính sách; Hệ thống thông tin phục vụ lãnh đạo, quản lý.
Xây dựng thư viện điện tử bằng phần mềm mã nguồn mở
Tác giả: Phạm Quang Quyền; Đoàn Phan Tân, Đỗ Văn Hùng hiệu đính
Hướng dẫn ngắn gọn công tác xây dựng thư viện điện tử bằng phần mềm mã nguồn mở.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center