ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Visual basic 2005 quyển 1 crystal reports developer
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Phương Lan
Visual basic 2005 quyển 2 crystal reports developer
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh chủ biên
Vray
Tác giả: Lê Minh Trung
Ví dụ và bài tập Visual basic.Net
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Virus cách phục hồi và phòng chống
Tác giả: Nguyễn Thế Hùng
Visual basic 2005 học lập trình windows forms  qua các ví dụ
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan
Visual basic 2005 tập 1 ngôn ngữ và ứng dụng
Tác giả: Phương Lan chủ biên
Visual basic 6.0 tự học trong 3 tuần
Tác giả: Nhóm tác giả Elocom
Hướng dẫn viết các ứng dụng chuyên nghiệp trên Visual Basic, sử dụng Common Dialog của Window, thiết kế, xử lý, truy cập cơ sở dữ liệu, bổ sung các tính năng cao cấp
Visualize this: The FlowingData guide to design, visualization, and statistics
Tác giả: Nathan Yau
With this full-color book, data visualization guru and author Nathan Yau uses step-by-step tutorials to show you how to visualize and tell stories with data. He explains how to gather, parse, and format data and then design high quality graphics that help you explore and present patterns, outliers, and relationships.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center