ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Sổ tay hướng dẫn lập trình PLC
Tác giả: Nguyễn Thu Thiên
Sổ tay tra cứu VB.net
Tác giả: Thái Thanh Phong
SQL server 2005 lập trình nâng cao
Tác giả: Phạm Hữu Khang
SQL server lập trình 2005 thủ tục và hàm
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Sử dụng crystal reports XI
Tác giả: Huỳnh Phước Nam, phương lan
SQL Server 2005. Lập trình T-SQL
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Software engineering
Tác giả: Ian Sommerville
This book discusses a comprehensive spectrum of software engineering techniques and shows how they can be applied in practical software projects. This edition features updated chapters on critical systems, project management and software requirements.
SQL Server 2005 DBA street smarts : a real world guide to SQL Server 2005 certification skills
Tác giả: Joseph L. Jorden
Including: Installing and configuring SQL Server; High availability and disaster recovery; Maintenance and automation; Monitoring and troubleshooting
Sổ tay tin học dành cho nhân viên thư ký
Tác giả: Hà Thành, Trí Việt
Cuốn sách sẽ giúp các bạn những kiến thức cơ bản về: cách diệt virus khi máy tính bị nhiễm, cách thiết kế thiệp chúc mừng, ứng dụng Internet, Microsoft Office.
SQL Server 2008 nâng cao - Hướng dẫn học qua ví dụ
Tác giả: Bryan Syverson, Joel Murach
Hướng dẫn làm việc với view, con trỏ, XML, blog, viết mã kịch bản, viết mã stored procedure, hàm và trigger, quản lý giao dịch và khoá, quản lý bảo mật cơ sở dữ liệu
Security in computing
Tác giả: Charles P. Pfleeger, Shari Lawrence Pfleeger
In new fourth edition, Charles P. Pfleeger and Shari Lawrence Pfleeger have thoroughly updated their classic guide to reflect today"s newest technologies, standards, and trends. The authors first introduce the core concepts and vocabulary of computer security, including attacks and controls.
Software testing
Tác giả: Ron Patton
Software Testing, Second Edition provides practical insight into the world of software testing and quality assurance. Learn how to find problems in any computer program, how to plan an effective test approach and how to tell when software is ready for release.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center