ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Power point xp 3
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Power point xp 1
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Powerpoint XP 2
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Photoshop toàn tập
Tác giả: Phạm Quang Huy
Giới thiệu tổng quan về photoshop CC, hiển thị và các hệ thống đo lường, tuỳ chỉnh cách bạn làm việc, sử dụng công cụ chọn vùng, làm việc với các layers, làm việc với bảng điều khiển... kèm theo các bài tập sau mỗi phần
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 1
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Giới thiệu phân tích dữ liệu; Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến; Làm sạch dữ liệu; Tóm tắt và trình bày dữ liệu; Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính;...
Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Tập 2
Tác giả: Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc
Cuốn sách Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS Tập 2 này dành cho sinh viên học chuyên ngành muốn đi sâu vào phân tích dữ liệu, học viên cao học, người phân tích dữ liệu chuyên nghiệp.
Professional Android 4 Application Development
Tác giả: Reto Meier
This practical book walks you through a series of hands-on projects that illustrate the features of the Android SDK. That includes all the new APIs introduced in Android 3 and 4, including building for tablets, using the Action Bar, Wi-Fi Direct, NFC Beam, and more.
Programming in Visual Basic 2010
Tác giả: Julia Case Bradley, Anita C. Millspaugh
How better to master the most popular object-oriented programming language than to use the bestselling textbook? Be at the cutting edge of technology with examples, feedback questions, and a full Hands On Programming Example. Apply the concepts yourself with Case Studies and Exercises. Screen captures, step-by-step exercises, and thorough appendices ensure that Programming Excellence Begins Here.
Programming in Visual Basic.NET
Tác giả: Ted Coombs
Learn to make the transition from Visual Basic 6 to Visual Basic.NET with this new book by best selling computer programming author Ted Coombs. The book is also suitable for programmers who want to learn Visual Basic.NET for the first time.
Programming in Visual Basic 2008
Tác giả: Julia Case Bradley, Anita Millspaugh
Passive Python network mapping: P2NMAP
Tác giả: Chet Hosmer
Pro Django
Tác giả: Marty Alchin
Django is the leading Python web application development framework. Learn how to leverage the Django web framework to its full potential in this advanced tutorial and reference. Endorsed by Django, Pro Django more or less picks up where The Definitive Guide to Django left off and examines in greater detail the unusual and complex problems that Python web application developers can face and how to solve them.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center