ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Microsoft Access căn bản
Tác giả: Đàm văn chương
Mạng máy tính
Tác giả: Ngạc Văn An, Đặng Hùng, Nguyễn Đăng Lâm, Đỗ Trung Kiên
My Space Visual Quick Tips
Tác giả: Paul McFedries and Sherry Willard Kinkoph
Mạng máy tính và các hệ thống mở
Tác giả: Nguyễn Thúc Hải
Giới thiệu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, trình bày chi tiết mô hình tham chiếu 7 tầng của ISO về nối kết các hệ thống mở. kỹ thuật mạng cục bộ. Trình bày về Internet và họ giao thức TCP/IP, khái niệm cơ bản mạng tích hợp dịch vụ số
Mastering Microsoft Windows Vista Home : Premium and Basic
Tác giả: Guy Hart-Davis
Configure, run, and troubleshoot Windows Vista Home Premium or Windows Vista Home Basic with the detailed coverage you’ll find in this comprehensive guide. With a task-based approach and clear instructions, this book helps you become an advanced user of Windows Vista—even if you’re just starting out. From administering your computer and surfing the Web securely to advanced maneuvers such as creating your own movies and burning DVDs, you’ll find what you need to master the powerful features of Windows Vista.
Mastering SQL server 2005 reporting services infrastructure design
Tác giả: Joseph Jorden
Reporting Services is a powerful tool for SQL Server 2005 database administrators, developers, and other IT professionals, enabling them to make sense of the immense amount of data generated by enterprises of all sizes; Shows readers how to create, manage, and distribute information as well as how to design, produce, and distribute reports that meet the needs of the stakeholder; Contains practical insights and real-world solutions not found in other books; Bridges the gap between those who manage data and those who need it
Microsoft office word 2010 : phần nền tảng
Tác giả: Nguyễn Hòa Anh
Giới thiệu tổng quan về Phần mềm Microsoft Office Word 2010. Các bài hướng dẫn về thực hiện các thao tác và ứng dụng của chương trình này như: tạo và chỉnh sửa văn bản, định dạng và sắp xếp nội dung, đánh giá nội dung và chia sẻ, bảo mật nội dung văn bản nhằm giúp các thí sinh theo nội dung bài thi MOS
Microsoft office powerpoint 2010 : phần nền tảng
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Giới thiệu tổng quan về Phần mềm Microsoft Office Powerpoint 2010. Các bài hướng dẫn về thực hiện các thao tác và ứng dụng của chương trình này như: Làm quen với các slide, văn bản trong slide, định dạng slide, nâng cao giao diện trình chiếu bằng các thành phần trực quan đơn giản, đánh giá và hoàn thiện bản trình chiếu nhằm giúp các thí sinh theo nội dung bài thi MOS
Microsoft office excel 2010
Tác giả: Nguyễn Thành Trung
Giới thiệu những điểm mới, cách làm quen với trang tính của Microsoft office excel 2010; Các thao tác tính toán, chỉnh sửa, định dạng, thiết lập, quản lý sổ tính excel.
Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông - Chủ đề: An ninh không gian mạng
Tác giả: Hội thảo quốc gia lần thứ XX
Tập hợp 70 báo cáo từ hơn 120 báo cáo đăng ký trên toàn quốc cùng với báo cáo mời của chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp.
Mastering JavaScript Premium Edition
Tác giả: James Jaworski
Edition of Mastering JavaScript and its companion CD, savvy HTML users can learn to write JavaScript programs that will make their Web sites come alive This is the most comprehensive tutorial and reference available, with information on both Netscape and Microsoft"s enhancements of JavaScript. The book starts with everything beginners need to know and then moves on to more advanced topics, such as scripting ActiveX components, working with plug-ins, building multimedia applications, and interfacing with CGI programs.

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center