ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kĩ nghệ phần mềm
Tác giả: Roger s Pressman
Khám phá SQL Server 2005
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng
Khám phá SQL Server 2005 SQL
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng
Kỹ năng lập trình
Tác giả: Lê Hoài Bắc - Nguyễn Thanh Nghị
Kỹ thuật lập trình C++
Tác giả: Đặng Quế Vinh
Kỹ thuật lập trình game trong java
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn
Kiến trúc máy tính tiên tiến
Tác giả: Trần Công Hùng
Kiểm thử phần mềm
Tác giả: Trần Tường Thuỵ, Phạm Quang Hiển
Cuốn sách Kiểm Thử Phần Mềm gồm 24 chương giới thiệu tới bạn những điều cơ bản của kiểm thử phần mềm trong giáo dục, giảng dạy cả lý thuyết lẫn thực hành không chỉ là kỹ thuật cơ bản mà còn cần những kỹ năng hỗ trợ cần thiết để thử nghiệm phần mềm thành công.
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc chào mừng 20 năm thành lập Đại học Đà Nẵng : Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và dạy học - năm 2014
Tác giả: Đại học Đà Nẵng
Tập hợp 50 bài báo cáo xuất sắc những nghiên cứu mới của quý thầy- cô giáo các trường Phổ thông và cao đẳng, Đại học trên cả nước về khả năng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học; Ứng dụng CNTT trong tổ chức, thiết kế, quản lý và cả trong thực tiễn sản xuất.
Khám phá Typography
Tác giả: Tova Rabinowitz
Nghiên cứu việc sử dụng và thiết kế chữ trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ, bao gồm các nội dung: lịch sử của chữ; các thuộc tính tạo hình của chữ; phân loại họ chữ; tính rõ ràng và tính dễ đọc; các khía cạnh thiết kế layout; sử dụng ô lưới; chữ trong môi trường kỹ thuật số; thiết kế chữ và cách sử dụng chữ sáng tạo
Không gian mạng - Tương lai và hành động
Tác giả: Trần Đại Quang
Cuốn sách đưa ra quan điểm về "thế giới kết nối", chỉ ra những vấn đề mà ở đó có cả thời cơ và thách thức đối với xã hội từ chính sự phát triển tất yếu của không gian mạng.
Khám phá đa phương tiện
Tác giả: Jennifer Coleman Dowling
Tổng quan về đa phương tiện. Giới thiệu các loại hình phương tiện truyền thông, các công cụ dùng để tạo dự án đa phương tiện, hệ thống phân phối dự án đa phương tiện...

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center