ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình chứng chỉ B tin học Microsoft access 2003
Tác giả: Trần Nguyên Hãn, Phương Lan
giáo trình lập trình java
Tác giả: Đoàn Văn Ban Đoàn Văn Trung
Ghép và phục hồi ảnh cũ
Tác giả: Phạm Quang Huy
Giáo trình hệ điều hành Unix Linux
Tác giả: Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành
Giáo trình foxpro
Tác giả:
Giáo trình kỹ thuật lập trình
Tác giả: Lê Hữu Lập
Giáo trình nhập môn lập trình VB
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Giáo trình lý thuyết và bài tập Java
Tác giả: Trần Tiến Dũng
Giáo trình lý thuyết và thực hành Oracle
Tác giả: Trần Tiến Dũng
Giáo trình mã hóa thông tin
Tác giả: Bùi Doãn Khanh
Giáo trình nguyên lý hệ điều hành
Tác giả: Hồ Đắc Phương
Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Tuệ
Các khái niệm cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu; Mô hình thực thể - Liên kết; Mô hình quan hệ; Các phép toán trên mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ và ngôn ngữ SQL; Lý thuyết xây dựng cơ sở dữ liệu quan hệ; Khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán; Lưu trữ cơ sở dữ liệu ở bộ nhớ ngoài.
Giáo trình nhập môn XML
Tác giả: Nguyễn Thiên Bằng - Phương Lan
Giáo trình Pascal
Tác giả: Dương Xuân Thành
Giáo trình tin học căn bản
Tác giả: Trần Ngọc Mai
Giáo trình tin học văn phòng
Tác giả: Thạc Bình Cường

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center