Sách được biên soạn phù hợp cho những người mới học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp, có thể dùng sách như giáo trình giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học hay các trung tâm ngoại ngữ.