ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
writing research paper, Macmillan Education.
Tác giả: Zemach D.E & Broudy D.
Reading Strategies for the IELTS test
Tác giả: Trần Vệ Đông & Vương Băng Hân
Reading Strategies for the IELTS test
Tác giả: Trần Vệ Đông & Vương Băng Hân
Listening Stratergies for the IELTS test, (299).
Tác giả: Beijing Language and Culture University Express
Great Paragraphs, Hough Mifflin Company
Tác giả: Folse , K.S, A. M. Vokoun & E.V. Solomon
IELTS on Track
Tác giả: Slater, S., Millen, D. & Tyrie, P.
404 Essential Tests for IELTS
Tác giả: Scovel, D., Pastellas, V. & Knobel, M.
Test Your Vocabulary 2, Pearson Education Limited.
Tác giả: Peter Watcyn- Jones
Writing sentences Macmillan Education
Tác giả: Dorothy E. Zemach,

Page 1/76  12345>


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center