ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Sinh lý học : Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng
Tác giả: Phạm Thị Minh Đức (c.b.), Lê Ngọc Hưng, Lê Thu Liên,...
Sách gồm 14 bài, được chia nội dung thành 3 học trình : Sinh lý học đại cương và dịch thể; Sinh lya học cơ quan và hệ thống cơ quan; Sinh lya học hệ thống điều hòa chức năng và sinh ý học sinh sản.
Sinh lý bệnh và miễn dịch - Phần sinh lý bệnh học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Văn Đình Hoa, Nguyễn Ngọc Lanh Đồng chủ biên
Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản và hệ thống về sinh lý bệnh nhằm giúp họ thêm thuận lợi khi học các môn Bệnh lý và Lâm sàng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center