ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành
Tác giả: Bộ Y tế
Trình bày nội dung của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản hướng dẫn thực hiện: qui định chung, thủ tục và thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề, quản lí nhà nước về hành nghề y dược, xử lí vi phạm...
Phối thức marketing mix trong kinh doanh ngành dược Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Tuyên, Nguyễn Thị Anh Đào
Nội dung của cuốn sách bố cục thành 5 chương, được hình thành từ nội dung cốt lõi Marketing Mix trên cơ sở phân tích theo các đặc tính sản phẩm, đặc tính kênh phân phối, đặc tính về giá và đặc tính về truyền thông.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center