ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Nhiễm trùng bệnh viện
Tác giả: Đặng Đức Anh chủ biên, Nguyễn Văn Hiếu
Giới thiệu về dịch tễ học của nhiễm trùng bệnh viện. Các phương pháp nghiên cứu trong nhiễm trùng bệnh viện. Trình bày cơ cấu và vai trò của vi khuẩn gây nhiễm trùng bệnh viện
Nghiên cứu và sản xuất thuốc mỡ
Tác giả: Hoàng Ngọc Hùng
Giới thiệu thuốc mỡ trong dược tư liệu, các thành phần của thuốc mỡ, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực điều trị của thuốc mỡ. Trình bày những nghiên cứu và đánh giá chất lượng thuốc mỡ, bào chế và sản xuất thuốc mỡ

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center