Trình bày một số vấn đề cơ bản về dược động học, sinh dược học, vi khuẩn học trong bào chế thuốc, bao bì cho dược phẩm, tá dược, thiết kế dạng thuốc và xây dựng công thức chế phẩm, độ ổn định của thuốc, đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất công nghiệp, vấn đề bào chế thuốc cho trẻ em và người già, công nghệ và công nghiệp dược phẩm trong thế kỷ 21