ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hóa học hữu cơ - Tập 1 : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt chủ biên
Trình bày một số cơ sở lý thuyết của môn học như liên kết hóa học trong các hợp chất hữu cơ, hiệu ứng điện tử, đồng phân, phân loại và cơ chế phản ứng hữu cơ, các phương pháp xác định cấu trúc phân tử. Trình bày cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sống và trong Y - Dược học.
Hóa học hữu cơ - Tập 2 : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Trần Mạnh Bình, Nguyễn Quang Đạt chủ biên
Trình bày cấu tạo, danh pháp, đồng phân, các phương pháp điều chế chính, các tính chất vật lý và hóa học, các chất điển hình được ứng dụng trong hóa học, đời sống và trong Y - Dược học.
Hóa phân tích : Lý thuyết và thực hành
Tác giả: Lê Thành Phước, Trần Tích chủ biên
Sách được cấu trúc gồm 4 phần bám sát chương trình giáo dục với những nội dung cơ bản nhất về phân tích định tính và định lượng giúp học sinh sau khi học có được những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành phân tích định tính và định lượng để áp dụng trong thực tế pha chế các dung dịch chuẩn, thực hiện các phép chuẩn độ thể tích, định lượng theo phương pháp khối lượng thường gặp và tính được kết quả của phép phân tích.
Hướng dẫn sử dụng kháng sinh
Tác giả: Hoàng Bích Huyền chủ biên, Bùi Đại, Vũ Đình Hải,...
Giới thiệu những kiến thức cơ bản cập nhật; hướng dẫn cách dùng kháng sinh trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn và một số bệnh nhiễm ký sinh trùng thường gặp ở nước ta.
Hóa đại cương - vô cơ - Tập 1: Cấu tạo chất và nhiệt động hóa học
Tác giả: Lê Thành Phước chủ biên, Phan Túy, Nguyễn Nhật Thị
Trình bày kiến thức cơ bản về cơ học điện tử; Các nguyên lý của nhiệt động học; Những định luật cơ bản của động hóa học, các trạng thái cân bằng và điện hóa; Tính chất, vai trò và độc tính của các đơn chất và hợp chất vô cơ.
Hợp chất thiên nhiên dùng làm thuốc
Tác giả: Nguyễn Văn Đàn, Ngô Ngọc Khuyến
Một số khái niệm và phương pháp chế biến các hợp chất thiên nhiên đã được và có thể ứng dụng trong y dược học, hiện nay: Acetogenrin, Hydratcarbon, Isoprennoid, hợp chất Nitơ, tinh dầu với dẫn xuất phenypropan thiên nhiên
Hướng dẫn dùng thuốc trong điều dưỡng cho mọi người
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng chủ biên, Hoàng Trọng Quang, Nguyễn Xuân Nhất Lin
Giới thiệu những nguyên tắc cơ bản, những tác dụng không mong muốn cần tránh, những biện pháp chăm lo sức khỏe khi cần thiết.
Hóa dược - Tập 2 : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Trần Đức Hậu chủ biên, Nguyễn Đình Hiển, Thái Duy Thìn
Trình bày cách phân loại các nhóm thuốc theo cấu trúc, tính chất hóa học, phương pháp định lượng cũng như các tính chất, công dụng và chế độ bảo quản của từng nhóm thuốc.
Hóa sinh y học
Tác giả: Đỗ Đình Hồ chủ biên, Phạm Thị Mai, Lê Xuân Trường
Khái quát tính chất đại cương, cơ bản, bao gồm 14 chương và chia làm 3 phần : Hóa học các chất; vitamin, enzym, hormon và khái niệm về chuyển hóa các chất, chuyển hóa năng lượng; Và phần chuyển hóa các chất. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi tự đánh giá.
Hóa phân tích - Tập 2 : Phân tích dụng cụ
Tác giả: Trần Tử An chủ biên, Thái Nguyễn Hùng Thu
Giải thích nguyên tắc, cấu tạo của thiết bị và ứng dụng của ba nhóm kỹ thuật phân tích : quang phổ và khối phổ; điện hóa; chia tách. Trình bày nguyên tắc kỹ thuật xử lý mẫu như : hòa tan phân hủy mẫu, loại chất cản trở.
Hóa dược : Sách đào tạo dược sĩ đại học - Tập 1
Tác giả: Trần Đức Hậu (c.b.), Nguyễn Đình Hiển, Thái Duy Thìn,...
Trình bày nguồn gốc, nguyên tắc điều chế, công thức cấu tạo, tên khác, các tính chất lý hóa và mối liên quan giữa các tính chất đó tới việc kiểm nghiệm, pha chế, bảo quản và tác dụng sinh học của những thuốc điển hình.
Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo dược sĩ cao đẳng, đại học
Tác giả: Nguyễn Văn Rư, Nguyễn Xuân Thắng (c.b.), Phùng Thanh Hương,...
Cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo và thành phần hóa học của các hợp chất trong cơ thể sống, mối liên quangiwuax cấu trúc và chức năng, các quá trình chuyển hóa của chúng và năng lượng trong cơ thể.
Hóa phân tích - Tập 1 : Phân tích hóa học
Tác giả: Trần Tử An (c.b.), Trần Tích
Trình bày cơ sở lý thuyết của hóa phân tích : Đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý dữ liệu thực nghiệm, cân bằng hóa học trong dung dịch, cân bằng hòa tan kết tủa. Phân tích về khối lượng hóa học định lượng, đại cương và phương pháp chuẩn độ : Acid-Base, tạo phức, kết tủa, oxy hóa khử.
Hóa sinh phân tử của miễn dịch dị ứng
Tác giả: Vũ Thị Minh Thục, Đái Hằng Nga, Đái Duy Ban
Nội dung trình bày 15 chương khác nhau - cũng là 15 thế giới các chất khác nhau của cơ sở hóa sinh phân tử các phản ứng miễn dịch dị ứng.
Hoá đại cương - vô cơ - Tập 2 : Cơ chế phản ứng, các trạng thái cân bằng, phin điện hoá, hoá học vô cơ
Tác giả: Lê Thành Phước (c.b.), Lê Thị Kiều Nhi, Hoàng Thị Tuyết Nhung
Giải thích đuợc cỏ chế và các điều kiện phản ứng dựa trên những định luật cơ bản của Động hoá học, các trạng thái cân bằng và điện hó. Phân loại và giải thích tính chất, vai trò, và độc tính của các đơn chất và hợp chất vô cơ, đặc biệt là những chất được sử dụng trong Y - Dược.
Hóa lý dược : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Đỗ Minh Quang, Mai Long, Phạm Văn Nguyện
Giáo trình gồm 7 chương, gồm 13 chương lý thuyết, ứng với 3 đơn vị học trình dành cho sinh viên đại học dược trong giai đoạn hai. Cấu trúc của từng bài gồm: mục tiêu, nội dung và câu hỏi lượng giá cho sinh viên tự kiểm tra.
Hóa sinh lâm sàng : Sách đào tạo Đại học Y
Tác giả: Tạ Thành Văn (Ch.b.), Nguyễn Thị Hà, Đặng Thị Ngọc Dung,...
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về hóa sinh lâm sàng. Xoay quanh 3 nội dung chính: Qúa trình chuyển hoá chất xảy ra giữa các mô, cơ quan của cơ thể; Cơ chế bệnh học cùng với sự biến đổi của các chỉ số hóa sinh trong suốt quá trình bệnh lý; Các xét nghiệm chuẩn đoán, theo dõi và tiên lượng bệnh.
Hóa lý dược : Sách đào tạo dược sĩ Đại học
Tác giả: Phạm Ngọc Bùng (Ch.b.), Võ Quốc Ánh, Lê Xuân Kỳ,...
Tóm tắt một số khái niệm và đại lượng nhiệt động lực học trong Hóa Lý Dược, một số phương trình cơ bản biểu thị muối quan hệ của các đại lượng này, tạo điều kiện thuận lợi khi tìm hiểu các chương tiếp theo; cân bằng pha tiếp nối với dung dịch; đề cập về động học các phản ứng hóa học; động học quá trình khuếch tán và hòa tan; trình bày một số tính chất của polyme và ứng dụng trong Dược học;...
Hóa đại cương - Vô cơ - Tập 2 : Cơ chế phản ứng, các trạng thái cân bằng, pin điện hóa, hóa học vô cơ
Tác giả: Lê Thành Phước (Ch.b.), Lê Thị Kiều Nhi, Hoàng Thị Tuyết Nhung
Hóa đại cương - vô cơ cung cấp kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
Hóa phân tích - Tập 1
Tác giả: Vĩnh Định, Võ thị Bạch Huệ (Đồng chủ biên)
Trình bày đối tượng, chức năng, phận loại của hóa học phân tích; các loại phản ứng hóa học, khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, hằng số cân bằng và định nghĩa về hoạt độ, nồng độ; Các khái niệm về sai số và ứng dụng toán thống kê ... Phân tích các nội dung liên quan đến Hóa phân tích định lượng.

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center