ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giải phẫu sinh lý : Sách dùng cho các trường trung học y tế
Tác giả: Nguyễn Văn Huy, Lê Bá Thúc
Giới thiệu môn giải phẫu người bao gồm các hệ và các giác quan; sinh lý học con người: sinh lý máu, tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, sinh sản và thần kinh.
Giáo trình thực tập ký sinh trùng
Tác giả: Nguyễn Đinh Nga (Ch.b.), Lê Thị Ngọc Huệ, Nguyễn Thị Vân Hà
Nhận diện và phân biệt được hình thể và các giai đoạn phát triển của các ký sinh trùng phỏ biến ở Việt Nam; Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trong vi nấm học, định danh vi nấm dựa vào hình thái, ứng dụng vào kiểm soát vi nấm trong môi, trong thuốc và khảo sát khả năng sản sinh chất biến dưỡng kháng candida albicans.
Giáo trình thực tập Hóa phân tích I : Tài liệu dùng để giảng dạy lớp dược 2 và văn bằng 2
Tác giả: Phan Thanh Dũng chủ biên, Vĩnh Định, Võ Thị Bạch Huệ,...
Giới thiệu nội quy phòng thí nghiệm. Cách sơ cứu khi gặp tai nạn tại phòng thí nghiệm. Giới thiệu cách sử dụng một số trang thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. ôij cung cụ thể của các công việc trong quá trình thực tập
Giáo trình thực tập Hóa phân tích II : Tài liệu dùng để giảng dạy lớp dược 3 và văn bằng 2
Tác giả: Đại học Y dược Tp. HCM
Giới thiệu nội quy phòng thí nghiệm. Một số trang thiết bị sử dụng để thực tập. Nội dung các yêu cầu và công việc trong quá trình thực tập.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center