ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Quản trị dự án hiện đại
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Cung cấp các khái niệm, các thực tiễn, các kỹ năng hiện đại, các tình huống thực tiễn, để có thể quản trị các bản chất vốn năng động và phức tạp.
Quy hoạch du lịch
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Nội dung của cuốn sách nhằm tổng quát những vấn đề lý luận và thực tiễn quy hoạch du lịch ở Việt Nam và trên thế giới.
Quản trị khách sạn : Biến đam mê thành dịch vụ hoàn hảo
Tác giả: Bùi Xuân Phong
Tổng quan về nghề khách sạn tại Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến bán hàng và tiếp thị, đặt phòng và quản lý doanh thu, tiền sảnh, buồng phòng, nhà hàng và tiệc, dịch vụ giải trí, kỹ thuật và an ninh, kiểm soát tài chính cũng như nhân sự và đào tạo

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center