ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Lịch sử văn minh thế giới
Tác giả: Nguyễn Văn Ánh
Trình bày về các nền văn minh: Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Arập, Ấn Độ cổ trung đại, Trung Quốc cổ trung đại, Đông Nam Á cổ trung đại, các nền văn minh tiền Côlômbô ở châu Mỹ, Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại, Tây Âu trung đại, văn minh công nghiệp và văn minh thế giới thế kỷ XX
Luật du lịch : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Giới thiệu Luật du lịch với những quy định chung và những quy định cụ thể về khách du lịch, tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quy hoạch về du lịch, điểm du lịch, khu du lịch, kinh doanh du lịch, hướng dẫn viên du lịch, xúc tiến du lịch, quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, quản lý nhà nước về du lịch và điều khoản thi hành

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center