ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
English for international tourism : Pre-intermediate Students book
Tác giả: Iwonna Dubicka, Margaret OKeeffe
The book brings the world of work into the classroom; Provides effective communication strategies for workplace situations; Develops language awareness through an integrated syllabus
English for international tourism : Intermediate Students book
Tác giả: Peter Strutt
Bring the exciting world of tourism into your classroom with this three-level course which uses authentic materials, including Dorling Kindersleys Eyewitness Travel Guides Brings the world of work into the classroom Provides effective communication strategies for workplace situations Develops language awareness through an integrated syllabus

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center