ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Du học từ A tới đích: Cập nhật tất cả các kiến thức và kinh nghiệm du học
Tác giả: Trang Ami
Chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về ý chí, nghị lực, đam mê, động lực, vượt qua rào cản, lập kế hoạch du học, chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn và lường trước khó khăn trong quá trình du học của tác giả
Giáo trình quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự
Literature--reading, reacting, writing
Tác giả: Kirszner, Laurie G
Nếu còn có ngày mai
Tác giả: Sidney Sheldon
Thuyền Độc Mộc
Tác giả: Bùi Công Dụng

Page 1/1  1Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Đắc nhân tâm
Dale Carnegie
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Nguyễn Đạt Anh… [và những người khác]
Điều dưỡng truyễn nhiễm thần kinh, tâm thần
Hoàng Tân Dân… [và những người khác]


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center