ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kỷ nguyên mới của quản trị
Tác giả: Richard L Draft
MBA trong tầm tay : Chủ đề quản lý dự án
Tác giả: Eric Verzuh
Trình bày mô hình lãnh đạo tầm nhìn, chiến lược và quản trị hành vi cá nhân; Các hành vi mang tính tổ chức

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center