ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Luyện Thi HSK Cấp Tốc - Level V - Tập 1
Tác giả: Thanh Quyền chủ biên
Cung cấp những thông tin về dạng đề thi, kiến thức ngữ pháp và đề thi mẫu HSK một cách đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu. Những nội dung này được trình bày dưới dạng song ngữ Hán - Việt và được dịch tường tận từng câu từ A đến Z.
Thuật ngữ Dược khoa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà, Thái Khắc Minh

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center