ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Kỷ nguyên mới của quản trị
Tác giả: Richard L Draft
Marketing dịch vụ : Một quan điểm tương tác
Tác giả: Raymond P. Fisk, Stephen J. Grove, Joby John
Khái niệm marketing dịch vụ nhập môn và bàn luận định nghĩa các dịch vụ. Sự khác biệt giữa marketing dịch vụ và marketing hàng hóa vật chất, các đặc điểm của dịch vụ và các cách phân loại dịch vụ. Giải thích về các khuôn khổ giúp hiểu rõ trải nghiệm dịch vụ.
MBA trong tầm tay : Chủ đề quản lý dự án
Tác giả: Eric Verzuh
Trình bày mô hình lãnh đạo tầm nhìn, chiến lược và quản trị hành vi cá nhân; Các hành vi mang tính tổ chức

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center