ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Du học từ A tới đích: Cập nhật tất cả các kiến thức và kinh nghiệm du học
Tác giả: Trang Ami
Chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm về ý chí, nghị lực, đam mê, động lực, vượt qua rào cản, lập kế hoạch du học, chuẩn bị hồ sơ, phỏng vấn và lường trước khó khăn trong quá trình du học của tác giả
Giáo trình quản trị chất lượng
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự
Literature--reading, reacting, writing
Tác giả: Kirszner, Laurie G
Nếu còn có ngày mai
Tác giả: Sidney Sheldon
Phi lý trí
Tác giả: Dan Ariely
Những khảo sát của tác giả về các yếu tố có khả năng tác động khiến con người không hành động theo lý trí của mình, giúp chúng ta suy nghĩ kỹ hơn về những hành vi, những sai lầm của mình cũng như đưa ra những bài học quý giá để hành động và ứng xử hợp lý hơn
Thuyền Độc Mộc
Tác giả: Bùi Công Dụng
Vạch ranh giới
Tác giả: Henry Clound, John Townsend

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center