ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
117 câu hỏi đáp về luật hôn nhân gia đình
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
206 mẫu các hợp đồng tờ khai thông dụng
Tác giả: Nguyễn Quang Dũng, Phạm Thị Yến
1200 thuật ngữ pháp lý Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Điệp
Giới thiệu các thuật ngữ chủ yếu đang được sử dụng trong 10 lĩnh vực pháp luật, đó là : Dân sự, Hình sự, Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Kinh tế, Tài chính, Quản lý nhà nước, Lao động, Quốc tế và tố tụng dân sự.
Bộ luật dân sự : mới nhất (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
Tác giả:
Trình bày nội dung bộ luật dân sự mới nhất gồm : Những quy định chung; Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản; Nghĩa vụ và hợp đồng; Thừa kế; Pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài; và các điều khoản thi hành.
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu những quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài; xử lí các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Bộ luật tố tụng dân sự
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu những quy định pháp luật về thủ tục giải quyết tại toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm; giải quyết vụ án dân sự theo thủ tục rút gọn, thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục giải quyết việc dân sự, thủ tục công nhận và cho thi hành án tại Việt Nam có yếu tố nước ngoài; xử lí các hành vi cản trở hoạt động tố tụng dân sự; khiếu nại, tố cáo trong tố tụng dân sự
Bộ luật lao động
Tác giả: Việt Nam
Cung cấp toàn văn Bộ luật lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn...
Bộ luật tố tụng hình sự
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu nội dung Bộ luật tố tụng hình sự với những qui định chung và qui định cụ thể về khởi tố, điều tra vụ án hình sự và quyết định truy tố, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toà án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật cùng một số thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế.
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Việt Nam
Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật, tội phạm, trường hợp loại trừ - truy cứu - miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xoá án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
Bộ luật dân sự
Tác giả:
Trình bày những quy định chung của bộ luật dân sự; Tài sản và quyền sở hữu; Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Thừa kế; Quy định về chuyển quyền sử dụng đất; Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Bộ luật tố tụng hình sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Lệ Huyền biên tập
Trình bày nội dung những quy định chung; Nhiệm vụ và hiệu lực của bộ luật tố tụng hình sự; Những nguyên tắc cơ bản; Cơ quan tiến hành tố tụng người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng; Người tham gia tố tụng; Chứng cứ; Những biện pháp ngăn chặn;...
Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 : sửa đổi , bổ sung năm 2011
Tác giả: Hoàng Thị Tuyết biên soạn
Trình bày những quy định chung bộ luật tố tụng dân sự; Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm; Thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp phúc thẩm;
Bộ luật dân sự
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Trình bày nội dung bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua 2005, bao gồm 777 điều, với các mục: qui định chung, những nguyên tắc cơ bản, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, giao dịch dân sự, đại diện, thời hạn, tài sản và quyền sở hữu, vấn đề thừa kế, quyền sử dụng đất, sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Bộ luật hình sự năm 1999 : được sủa đổi, bổ sung năm 2009
Tác giả: Trần Hà Thanh biên tập
Trình bày nội dung bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 bao gồm 344 điều với các phần điều khoản cơ bản, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, hình phạt, các biện pháp tư pháp, thời hiệu thi hành bản án, các tội xâm phạm an ninh quốc gia...
Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tác giả: Trần Quốc Thắng biên tập
Giới thiệu điều khoản cơ bản của Luật hình sự, hiệu lực của bộ luật hình sự, tội phạm, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự, các biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt...

Page 1/19  12345>


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center