ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Windows XP Simply Visual
Tác giả: Wempen, Faithe.
Wireless information networks
Tác giả: Kaveh Pahlavan - Allen H. Levesque
Giới thiệu mạng thông tin không dây; đặc tính lan truyền sóng vô tuyến; thiết kế modem và các các khía cạnh của hệ thống.
Windows XP cho mọi nhà
Tác giả: Hoàng Minh Mẫn
Giới thiệu tính năng mới và cách hoạt động của hệ điều hành Windows XP. Trình bày thông tin cơ bản về việc nâng cấp hệ thống lên Windows XP, và thực thi các tùy chọn truy cậP của XP. Đưa ra rhur thuật học nhanh Windows XP bằng hình để các bạn dễ dàng nắm bắt sử dụng Windows XP một cách nhanh nhất.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center