ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Photoshop 6 complete.
Tác giả: Sybex Inc
Photoshop cs2 for digital
Tác giả: Milburn, Ken
Practical Reference Work
Tác giả: Grogan, Denis
Photoshop 6.1 và 7.0 ứng dụng và thực hành
Tác giả: Đặng Minh Hoàng
Principles of computer security
Tác giả: Wm. Authur Conklin,...
Nguyên tắc bảo mật máy tính giới thiệu và trình bày xu hướng bảo mật , khái niệm bảo mật chung, hoạt động và tổ chức an ninh,...
Power Point 2003 học biết ngay
Tác giả: Hải Dương
Giới thiệu Power Point 2003, hướng dẫn cài đặt và khởi động; Tạo một trình chiếu cơ bản: Cách tạo một trình diễn, tạo nền, quản lý, chèn các đối tượng, chỉnh sửa trình diễn Slide; Tạo siêu liên kết trong Power Point, đóng gói và in ấn trình chiếu.
Phổ cập Windows XP toàn tập : Căn bản và nâng cao
Tác giả: Nguyễn Hoàng Long
Hướng dẫn sử dụng phiên bản mới nhất trong họ các hệ điều hành NT của Microsoft về những vấn đề căn bản, truyền thông và internet, mạng trong Windows XP Professional.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center