ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Ngôn ngữ lập trình C++ Và cấu trúc dữ liệu
Tác giả: Nguyễn Việt Hương
Trình bày những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++ đồng thời hướng dẫn cách ứng dụng của ngôn ngữ này trong cài đặt một số cấu trúc dữ liệu cơ bản
Ngôn ngữ lập trình Pascal
Tác giả: Quách Tuấn Ngọc
Nghề tin học ứng dụng
Tác giả: Bùi Văn Thanh, Ngô Ánh Tuyết
Ngôn ngữ C và lập trình hướng đối tượng
Tác giả: Bùi Thế Tâm
Trình bày kỹ thuật lập trình trên C và C++, gồm: Lập trình C cơ bản, lập trình C nâng cao, cấu trúc dữ liệu và giải thuật thể hiện trên C, kỹ thuật lập trình hướng đối tượng trên C++.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center