ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Microsoft Windows Vista visual encyclopedia
Tác giả: Chase, Kate J.
Microsoft Windows Vista visual encyclopedia
Tác giả: Chase, Kate J.
My Space Visual Quick Tips
Tác giả: Paul McFedries and Sherry Willard Kinkoph
Mạng máy tính và các hệ thống mở
Tác giả: Nguyễn Thúc Hải
Giới thiệu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, trình bày chi tiết mô hình tham chiếu 7 tầng của ISO về nối kết các hệ thống mở. kỹ thuật mạng cục bộ. Trình bày về Internet và họ giao thức TCP/IP, khái niệm cơ bản mạng tích hợp dịch vụ số
Microsoft exchange 2000 server
Tác giả: Barry Gerber
Trình bày những hiểu biết và cách lập kế hoạch; cài đặt; phân tích khách hàng triển vọng; những vấn đề cơ bản trao đổi và tổ chức máy chủ.
MySpace Visual quick tips
Tác giả: Paul McFedries, Sherry Willard KinKoph
Giới thiệu MySpace; MySpace.com ; Web sites - Thiết kế, Mạng xã hội - Tài nguyên mạng máy tính ; Xuất bản trên web - Sổ tay, sách hướng dẫn, ...
Modern Industrial Automation Software Design = Thiết kế phần mềm tự động hóa công nghiệp hiện đại
Tác giả: Lingfeng Wang, Kay Chen Tan
Nguyên lý thiết kế của các hệ thống tự động hóa công nghiệp hiện đại;đọc phần mềm ứng dụng trên thế giới
MCSE : quản trị dịch vụ thư mục Windows 2000
Tác giả: Anil Desai, James Chellis
Mastering Windows 2000 Registry
Tác giả: Peter D. Hipson
Adjusting the Windows UI through registry settings; Using the registry in networking; Optimizing performance by editing registry settings; Working with registry tools; Recovering from disasters; Eliminating unwanted keys, entries, applications, and files; Taking advantage of the registry in your own programs; Tracking registry changes made by applications; Navigating registry entries.

Page 1/1  1


THƯ VIỆN LIÊN KẾT- Research Repository

- Library subject guides

Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Giao tiếp tiếng Anh chuyên ngành khách sạn
Quỳnh Như (c.b), Mỹ Hương (hiệu đính)
Bí quyết thành công sinh viên
Huỳnh Ngọc Phiên chủ biên, Trương Thị Lan Anh, Nguyễn thị Bích Ngọc
Tự học tiếng Anh chuyên ngành du lịch
Nguyễn Xoan (c.b), Nguyễn Thị Lan Anh (hiệu đính)


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center