ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL Server 2000 : Xây dựng ứng dụng kế toán
Tác giả: Phạm Hữu Khang
Giới thiệu kỹ năng lập trình, kỹ thuật ứng dụng SQL và ứng dụng thực tiễn, xây dựng các phát biểu SQL các tính năng đặc biệt phát triển một số thủ tục tính tồn quỹ, tồn kho theo 3 phương pháp, tính công nợ phải thu chi và một số thủ tục chuyên nghiệp khác
Làm chủ windows server 2003 Tập 3
Tác giả: Phạm Hoàng Dũng
Lập trình ứng dụng Web với JSP/Servlet
Tác giả: Nguyễn Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Literacy and the library
Tác giả: Jeffrey L. Salter, Charles A. Salter

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center