ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Introduction to Java Programming
Tác giả: Y. Daniel Liang
Giới thiệu về lập trình Java, những nguyên tắc cơ bản của lập trình, lập trình hướng đối tượng,...
Internet một cách nhìn tổng quát
Tác giả: Nguyễn Xuân Phong
Giới thiệu với bạn đọc một cách tổng quát về Internet, một số dịch vụ trên Internet, v.v.. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giúp cho người đọc có thể khai thác một cách tối đa các tiện ích trên Internet thông qua hơn 3600 địa chỉ chọn lọc thông dụng.
Introduction to quantum computation and information
Tác giả: Hoi-Kwong Lo, Sandu Popescu, Tim Spiller
This book aims to provide a pedagogical introduction to the subjects of quantum information and quantum computation. Topics include non-locality of quantum mechanics, quantum computation, quantum cryptography, quantum error correction, fault-tolerant quantum computation as well as some experimental aspects of quantum computation and quantum cryptography.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center