ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hướng dẫn sử dụng FAX - EMAIL - INTERNET ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Hạnh
Trình bày cách sử dụng Internet: Email, chat, gọi điện thoại quốc tế, kết nối Internet...; Phương pháp thiết kế mạng LAN, WAN, thiết kế trang web với Microsoft Word. Hướng dẫn cách truy cập các trang web trong và ngoài nước; các dịch vụ mua bán qua Internet ở Việt Nam, thế giới và sử dụng Fax
Học dos bằng cách hay nhất
Tác giả: Trần Trung Nhã
Họ vi điều khiển 8051
Tác giả: Tống Văn On - Hoàng Đức Hải
Quyển sách này đề cập đến các vấn đề căn bản liên quan đến các chíp vi điều khiển họ 8051, như: tổ chức phần cứng, tập lệnh, cùng với các hoạt động đặc trưng của các chip vi điều khiển : hoạt động định thời, hoạt động của port nối tiếp và hoạt động ngắt.
Hướng dẫn thiết kế bài giảng trên máy tính
Tác giả: Trương Ngọc Châu
Giới thiệu về những kiến thức chung cho việc sử dụng máy tính, những thuật ngữ và những thao tác ban đầu đối với PowerPoil; Quản lí các file bài giảng; Tạo và xử lí kênh chữ, chèn và xử lí hình ảnh, xử lí bảng và biểu đồ, chèn âm thanh và phim, ...vào nội dung bài giảng và các quy định khác.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center