ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Giáo trình tin học và lý thuyết & bài tập ASP 3.0, ASP.NET : active server pages
Tác giả: Nguyễn Phương Lan, Lê Hữu Đạt, Hoàng Đức Hải
Giáo trình kỹ thuật lập trình
Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực
Giáo trình Microsoft access 2000. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Giáo trình Microsoft access 2000. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Giáo trình coreldraw: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
Tác giả: Nguyễn Phú Quảng
Bắt đầu với Coreldraw. Các thao tác với đối tượng. Các công cụ tạo đối tượng. Chỉnh sửa đối tượng. Kết hợp, cắt các đối đượng. Áp dụng các kiểu tô màu
Giáo trình tin học : Sách dùng cho các trường dạy nghề hệ 12 - 24 tháng
Tác giả: Tiêu Kim Cương (cb),..
Trình bày tổng quan về hệ thống máy tính, hệ điều hành windowsXP, hệ soạn thảo văn bản Word 2003, bảng tính điện tử Excel 2003
Giáo trình hệ điều hành Windows Server 2003
Tác giả: Lê Tự Thanh
Trình bày những kiến thức cơ bản về cách sử dụng hệ điều hành Windows Server 2003, cài đặt và thiết lập cấu hình Windows Server 2003, quản lý Windows Server 2003, Windows Server 2003 và mạng máy tính, Active Directory
Getting Started in Internet Auctions
Tác giả: Alan C. Elliott
Giáo trình lý thuyết và thực hành tin học văn phòng - Tập 3 : Excel XP, Q2
Tác giả: Nguyễn Đình Tê
Giới thiệu lý thuyết và thực hành Excel bao gồm: tạo biểu tính theo mẫu, cơ sở dữ liệu, chèn hình ảnh vào bảng tính, kết hợp Excel với Word, Access, chèn Excel vào Powerpoint, truy cập Excel trên Internet, những tính năng cao cấp, chia sẻ và bảo vệ bảng tính
Giáo trình nhập môn tin học
Tác giả: Nguyễn Chí Hiếu
Giới thiệu những kiến thức cơ bản của ngành tin học; Cung cấp thông tin về tội phạm máy tính, vấn đề đạo đức trong kỷ nguyên số.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center