ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
computer Forenstics
Tác giả: Sheetz, Michael.
C#2005 Lập trình cơ bản
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# 2005. Hướng dẫn làm việc với Visual studio.net 2005, chương trình C# 2005, kiểu dữ liệu trong C#.net, phép toán và chuyển đổi các kiểu dữ liệu, định nghĩa và sử dụng kiểu generic, phát biểu điều khiển, kiểm soát ngoại lệ và gỡ lỗi chương trình, quản lý hệ thống
Cơ sở đồ hoạ
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Giới thiệu các kĩ thuật và các tiêu chuẩn để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật. Cách giải các bài toán không gian ba chiều bằng hình học hoạ hình. Cách sử dụng các dụng cụ vẽ và máy tính để lập bản vẽ kĩ thuật
CCNA Sercurity study guide
Tác giả: Tim Boyles
Hướng dẫn nghiên cứu về bảo mật CCNA. Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý mạng CCNA.
Cấu trúc máy tính nâng cao
Tác giả:
Trình bày cấp độ máy hệ điều hành, cấp độ hợp ngữ, kiến trúc máy tính công nghệ cao. Ngoài ra , sách còn giới thiệu số nhị phân, số có dấu chấm cộng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center