ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Adobe photoshop 4.0 - những bài thực hành
Tác giả: VN-GUIDE
Gồm 13 bài thực hành giúp bạn đọc nắm vững các kỹ thut tạo ảnh chuyên nghiệp, học cách sử dụng hiệu quả mọi công cụ và đặc tính, thu thập nhiều bí quyết giúp tạo hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng
Ai nói voi không thể khiêu vũ
Tác giả: Louis V. Gerstner
Access 2002 VBA Handbook
Tác giả: Susann Novalis

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center