ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
3ds max at a glance
Tác giả: George Maestri
Ai nói voi không thể khiêu vũ
Tác giả: Louis V. Gerstner
Adobe photoshop 4.0 - những bài thực hành
Tác giả: VN-GUIDE
Gồm 13 bài thực hành giúp bạn đọc nắm vững các kỹ thut tạo ảnh chuyên nghiệp, học cách sử dụng hiệu quả mọi công cụ và đặc tính, thu thập nhiều bí quyết giúp tạo hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng
Access 2002 VBA Handbook
Tác giả: Susann Novalis
Bước đầu làm quen java
Tác giả: Phương Lan
Cơ sở đồ hoạ
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Giới thiệu các kĩ thuật và các tiêu chuẩn để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật. Cách giải các bài toán không gian ba chiều bằng hình học hoạ hình. Cách sử dụng các dụng cụ vẽ và máy tính để lập bản vẽ kĩ thuật
computer Forenstics
Tác giả: Sheetz, Michael.
C#2005 Lập trình cơ bản
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# 2005. Hướng dẫn làm việc với Visual studio.net 2005, chương trình C# 2005, kiểu dữ liệu trong C#.net, phép toán và chuyển đổi các kiểu dữ liệu, định nghĩa và sử dụng kiểu generic, phát biểu điều khiển, kiểm soát ngoại lệ và gỡ lỗi chương trình, quản lý hệ thống
Data analysis & Decision Making
Tác giả: S.Christian Albright, Wayne L.Winston, Christopher J.Zappe
DirectX & lập trình cho Camera
Tác giả: Phạm Thế Bảo
Giáo trình Microsoft access 2000. Tập 1
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Giáo trình Microsoft access 2000. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Thiện Tâm
Giáo trình kỹ thuật lập trình
Tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Văn Thái, Kiều Xuân Thực

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center