ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Absolute PC Security and Privacy
Tác giả: Michael Miller
Learn how to protect a PC from fast-spreading viruses in disguise, Internet-connection hijackers, con artists after personal information, annoying spam e-mail and relentless pop-up advertising. "Absolute PC Security and Privacy" shows how to detect security holes, reduce chances of an attack, recognize when one is under attack and stop an attack in progress.
Absolute PC Security and Privacy
Tác giả: Michael Miller
Learn how to protect a PC from fast-spreading viruses in disguise, Internet-connection hijackers, con artists after personal information, annoying spam e-mail and relentless pop-up advertising. "Absolute PC Security and Privacy" shows how to detect security holes, reduce chances of an attack, recognize when one is under attack and stop an attack in progress.
3ds max at a glance
Tác giả: George Maestri
One look and you"ll see that this 3ds Max book is different from all the others. It presents the core 3ds Max features in pages packed with striking graphics that perfectly illustrate the concepts. Each page is loaded with detailed explanations on crucial components, such as the 3ds Max interface, modeling and animation tools, rendering settings, and more. Engaging step-by-step lessons and tasks provide hands-on reinforcement as you learn. Create textures, learn rigging, bring biped characters to life—even create hair with this beautiful, full-color guide.
Access 2002 VBA Handbook
Tác giả: Susann Novalis
Ai nói voi không thể khiêu vũ
Tác giả: Louis V. Gerstner
Adobe photoshop 4.0 - những bài thực hành
Tác giả: VN-GUIDE
Gồm 13 bài thực hành giúp bạn đọc nắm vững các kỹ thut tạo ảnh chuyên nghiệp, học cách sử dụng hiệu quả mọi công cụ và đặc tính, thu thập nhiều bí quyết giúp tạo hình ảnh nhanh chóng và dễ dàng
An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
Tác giả: Phạm Duy Trung, Đinh Văn Kết, Trần Anh Tú biên soạn
Trình bày những vấn đề về mạng xã hội và an toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội; Nguy cơ gây mất an toàn mạng xã hội và giửi pháp phòng ngừa; Xử lý khắc phục sự cố an toàn mạng xã hội.
Bước đầu làm quen java
Tác giả: Phương Lan
C#2005 Lập trình cơ bản
Tác giả: Phạm Hữu Khang, Đoàn Thiện Ngân
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C# 2005. Hướng dẫn làm việc với Visual studio.net 2005, chương trình C# 2005, kiểu dữ liệu trong C#.net, phép toán và chuyển đổi các kiểu dữ liệu, định nghĩa và sử dụng kiểu generic, phát biểu điều khiển, kiểm soát ngoại lệ và gỡ lỗi chương trình, quản lý hệ thống
Cơ sở đồ hoạ
Tác giả: Nguyễn Văn Khoa
Giới thiệu các kĩ thuật và các tiêu chuẩn để thực hiện một bản vẽ kĩ thuật. Cách giải các bài toán không gian ba chiều bằng hình học hoạ hình. Cách sử dụng các dụng cụ vẽ và máy tính để lập bản vẽ kĩ thuật
CCNA Sercurity study guide
Tác giả: Tim Boyles
Hướng dẫn nghiên cứu về bảo mật CCNA. Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý mạng CCNA.
computer Forenstics
Tác giả: Sheetz, Michael.
Cấu trúc máy tính nâng cao
Tác giả:
Trình bày cấp độ máy hệ điều hành, cấp độ hợp ngữ, kiến trúc máy tính công nghệ cao. Ngoài ra , sách còn giới thiệu số nhị phân, số có dấu chấm cộng.

Page 1/6  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center