ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Tin học trong công nghệ sinh học
Tác giả: Chu Văn Mẫn
Tin học trong công nghệ sinh học
Tác giả: Chu Văn Mẫn
Tai biến động đất và sóng thần
Tác giả: PGS.TS Cao Đình Triều
Thực hành đánh giá cảm quan
Tác giả: Nguyễn Hoàng Dũng
Tinh bột khai thác và ứng dụng
Tác giả: Lê Văn Hoàng, Trương Thị Minh Hạnh
Tin- Sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Cách
Tế bào và các quá trình sinh học
Tác giả: Lê Ngọc Tú, Đỗ Ngọc Liên, Đặng Thị Thu
Thu hoạch chế biến bảo quản sắn
Tác giả: Hoài Vũ, Trần Thành
Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = The language of techno-food processing in English : Song ngữ Anh - Việt
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền (c.b),Lê Thị Lan Chi, Từ Việt Phú,...
Giáo trình cơ bản bằng tiếng Anh có giải thích ngữ pháp thêm bằng tiếng Việt. Các tác giả đã chọn 40 bài khóa gồm các kiến thức tổng hợp nhất, có kết cấu khoa học, thường gặp với nội dung chính của ngành Chế biến Thực phẩm.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center