ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Nghiên cứu- ứng dụng và triển khai các quy trình công nghệ sau thu hoạch
Tác giả: Lê Văn Hoàng
Nội dung cuốn sách gồm 8 chương, giới thiệu các phương pháp sản xuất lương thực, các công nghệ phù hợp với thực tiễn nước ta, các biện pháp tăng giá trị thực phẩm bánh mỳ, hoạt động sống của hạt và sản phẩm chế biến từ hạt trong bảo quản, những quá trình sản xuất gạo bột
Nước thải và công nghệ xử lý nước thải
Tác giả: Nguyễn Xuân Nguyên
Nhập môn công nghệ sinh học
Tác giả: Phạm Thành Hổ

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center