ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Ký sinh trùng & bệnh ký sinh trùng ở vật nuôi
Tác giả: PGS.TS. Phạm Sỹ Lăng (chủ biên)
Khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Khoa (chủ biên)
Kỹ nghệ sản xuất đường mía
Tác giả: Nguyễn Ngộ,...[và những người khác]
Kỹ thuật gen nguyên lý và ứng dụng
Tác giả: Khuyất Hứu Thanh
Kỹ thuật phân tích cảm quan
Tác giả: Hà Duyên Tư
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 2
Tác giả: Bùi Đức Hợi,...[và những người khác]
Kỹ thuật chế biến lương thực, Tập 1
Tác giả: Bùi Đức Hợi,...[và những người khác]
Kỹ thuật bao bì thực phẩm
Tác giả: Đống Thị Anh Đào
Kỹ thuật sau thu hoạch (bảo quản và chế biến) một số loại nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Nguyễn Minh Thuỷ, Nguyễn Thị Mỹ Tuyền (c.b)
Tổng quan các kỹ thuật sau thu hoạch và chế biến thực phẩm đối với các loại nông sản. Các kỹ thuật xử lý và bảo quản nông sản sau thu hoạch như trái chôm chôm, trái khóm, xoài, thanh long, chuối, cà chua, mía... Trình bày kỹ thuật chế biến một số loại nông sản phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center