ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Hóa học thực phẩm
Tác giả: Lê Ngọc Tú,..[và những người khác]
Hóa sinh công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Tú
Hình thái học thực vật
Tác giả: Nguyễn Bá
Hướng dẫn dạy nghề nấu ăn cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sau cai nghiện
Tác giả: Trung tâm lao động-hướng nghiệp
Giới thiệu những vấn đề chung về ma túy và tình hình cai nghiện ma túy, giáo dục phục hồi nhân cách và điều chỉnh hành vi khi dạy nghề cho thanh thiếu niên sau cai nghiện; Giới thiệu nghề nấu ăn, và tập hợp những bài thực hành chế biến.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center