ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
GT Cơ sở kỹ thuật môi trường
Tác giả: PGS.Tăng Văn Đoàn (chủ biên)
GT vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
GT cơ sở môi trường nước
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
GT kinh tế môi trường
Tác giả: PGS. TS Hoàng Xuân Cơ
Giáo trình sinh thái học người
Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân
Giáo trình: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi
Giáo trình. Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Võ Tấn Thành, Vũ Trường Sơn
Giáo trình công nghệ sản xuất bia rượu
Tác giả: Nguyễn Thân Cường, Phạm Châu Huỳnh, Nguyễn Bá Ngọc
Giáo trình thiết bị kỹ thuật trong nhà máy đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn Thoa, Lưu Duẩn, Lê Văn Hoàng
Giáo trình phát triển sản phẩm
Tác giả: Đỗ Văn Chương
Giáo trình vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Trong giáo trình vi sinh vật học thực phẩm này ngoài kiến thức chung về các nhóm vi sinh vật thường gặp trong thực phẩm, bào tử của chúng, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của chúng, cũng như vai trò của chúng trong việc sản xuất các loại thực phẩm lên men, các kiến thức về sự gây hư hỏng thực phẩm và ba loại bệnh phát sinh từ thực phẩm được đặc biệt nhấn mạnh. Lợi ích của các vi khuẩn đường ruột và vai trò của giống khởi động trong sản xuất các loại thực phẩm cũng là nội dung được chú trọng.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center