ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
GT Cơ sở kỹ thuật môi trường
Tác giả: PGS.Tăng Văn Đoàn (chủ biên)
GT vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
GT cơ sở môi trường nước
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
GT kinh tế môi trường
Tác giả: PGS. TS Hoàng Xuân Cơ
Giáo trình sinh thái học người
Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân
Giáo trình thiết kế web. Phần 1
Tác giả: Ngô Đăng Tiến
Giáo trình: Sinh học phân tử
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi
Giáo trình. Tin học ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Tác giả: Võ Tấn Thành, Vũ Trường Sơn
Giáo trình công nghệ sản xuất bia rượu
Tác giả: Nguyễn Thân Cường, Phạm Châu Huỳnh, Nguyễn Bá Ngọc
Giáo trình thiết bị kỹ thuật trong nhà máy đồ hộp thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Văn Thoa, Lưu Duẩn, Lê Văn Hoàng
Giáo trình phát triển sản phẩm
Tác giả: Đỗ Văn Chương

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center