ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Cẩm nang Quản lý môi trường
Tác giả: Lưu Đức Hải (chủ biên)
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Tác giả: PGS.TSKH Lê Văn Hoàng
Nội dung bao hàm toàn bộ những vấn đề cơ bản trong nội dung công nghệ nuôi cấy mô thực vật, chia làm 2 phần : Nuôi cấy tế bào và chuyển gen ở thực vật bậc cao.
Công trình năng lượng khí sinh vật Bioga
Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Cơ sở di truyền chọn giống cá
Tác giả: Trần Đình Trọng,Đặng Hữu Lanh
Công nghệ lạnh thủy sản
Tác giả: Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
Các quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm
Tác giả: Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Nhật Minh Phương
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
Tác giả: Lê Thị Liên Thanh, Lê Văn Hoàng
Các chất bổ sung dinh dưỡng ngành khoa học công nghệ mới của thế kỷ 21
Tác giả: Nguyễn Thiện Luân, Lê Doãn Diên, Phan Quốc Kinh
Công nghệ lên men các chất kháng sinh
Tác giả: Nguyễn Văn Cách
Công nghệ Gen
Tác giả: Đái Duy Ban

Page 1/3  123>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center