Trình bày kiến thức chung về An toàn thực phẩm; nguồn gốc của mối nguy gây mất An toàn thực phẩm; nhận diện mối nguy gây mất an toàn thực phẩm trong các công đoạn của chuỗi sản xuất thủy sản và những kinh nghiệm trong khi lựa chọn sản phẩm tươi sống, hàng khô, sản phẩm dạng mắm, đồ hộp...và quy trình chế biến qui mô gia đình các loại nước mắm, mắm tôm, mắm tôm chua, các khô và mắm cá.