ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
thực hành hóa học đại cương
Tác giả: Hà Thị Ngọc Loan
Bài tập hóa học vô cơ
Tác giả: Lê Mậu Quyền
Assurance of seafood quality
Tác giả: H. H. Huss
An toàn sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Bảo quản rau quả tươi và bán chế phẩm
Tác giả: Hà Văn Thuyết, Trần Quang Bình
Bảo quản và chế biến sắn
Tác giả: Cao Văn Hùng
Bệnh học thủy sản
Tác giả: Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Muội
Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm sữa
Tác giả: Lê Thị Liên Thanh, Lê Văn Hoàng
Cơ sở di truyền chọn giống cá
Tác giả: Trần Đình Trọng,Đặng Hữu Lanh
Công nghệ lạnh thủy sản
Tác giả: Trần Đức Ba, Nguyễn Văn Tài
Công nghệ chế biến thực phẩm thủy sản. Tập 1: Nguyên liệu chế biến thủy sản
Tác giả: Nguyễn Trọng Cẩn, Đỗ Minh Phụng, Nguyễn Anh Tuấn
Các quá trình nhiệt độ cao trong chế biến thực phẩm
Tác giả: Lý Nguyễn Bình, Nguyễn Nhật Minh Phương

Page 1/6  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center