ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Assurance of seafood quality
Tác giả: H. H. Huss
An toàn sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Cẩm nang Quản lý môi trường
Tác giả: Lưu Đức Hải (chủ biên)
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Tác giả: PGS.TSKH Lê Văn Hoàng
Công trình năng lượng khí sinh vật Bioga
Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Độc học môi trường
Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Đức Khiển (chủ biên)
Điều kỳ diệu tình yêu
Tác giả: Nhiều tác giả
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Fish for the people
Tác giả: Nhóm tác giả
GT Cơ sở kỹ thuật môi trường
Tác giả: PGS.Tăng Văn Đoàn (chủ biên)
GT vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
GT cơ sở môi trường nước
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
Giáo trình sinh thái học người
Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân
GT kinh tế môi trường
Tác giả: PGS. TS Hoàng Xuân Cơ
Khoa học môi trường
Tác giả: Lê Văn Khoa (chủ biên)

Page 1/2  12>Tìm kiếm nhanh


Tìm kiếm nâng cao


Đắc nhân tâm
Dale Carnegie
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Nguyễn Đạt Anh… [và những người khác]
Điều dưỡng truyễn nhiễm thần kinh, tâm thần
Hoàng Tân Dân… [và những người khác]


Tài liệu vừa truy cập
SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center