ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
thực hành hóa học đại cương
Tác giả: Hà Thị Ngọc Loan
Bài tập hóa học vô cơ
Tác giả: Lê Mậu Quyền
Assurance of seafood quality
Tác giả: H. H. Huss
An toàn sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Mùi
Cẩm nang Quản lý môi trường
Tác giả: Lưu Đức Hải (chủ biên)
Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật
Tác giả: PGS.TSKH Lê Văn Hoàng
Công trình năng lượng khí sinh vật Bioga
Tác giả: Nguyễn Duy Thiện
Độc học môi trường
Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Đức Khiển (chủ biên)
Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Điều kỳ diệu tình yêu
Tác giả: Nhiều tác giả
Fish for the people
Tác giả: Nhóm tác giả
GT Cơ sở kỹ thuật môi trường
Tác giả: PGS.Tăng Văn Đoàn (chủ biên)
GT vi sinh vật học thực phẩm
Tác giả: Kiều Hữu Ảnh
Giáo trình cơ sở môi trường không khí
Tác giả: Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
GT cơ sở môi trường nước
Tác giả: PGS.TS. Phạm Ngọc Hồ (chủ biên)
Giáo trình sinh thái học người
Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân

Page 1/2  12>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center