ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Chemistry for Dummies
Tác giả: John T. Moore
The book gives you a basic understanding of some chemical topics that commonly appear in high school or college introductory chemistry courses.
100 bài toán quan trọng nhất trong toán sơ cấp
Tác giả: Trung tâm Tư vấn Xuất bản
100 bài toán quan trọng nhất trong toán sơ cấp
Tác giả: Trung tâm Tư vấn Xuất bản
Aromatic Chemistry
Tác giả: John D. Hepworth, David R.Waring, Micharel J. Waring
Annual Reviews of Computational Physics II
Tác giả: Dietrich Stauffer
Advances in dynamics, instrumentaion and control
Tác giả: Chun-Yi Su, Subhash Rakheja, Enrong Wang, Rama B Bhat
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
Tác giả: Laurence D. Hoffmann, Gerald L. Bradley
Building Partnerships: Computing and Library Professionals
Tác giả: Anne G. Lipow , Sheila D. Creth
Basic business statistics
Tác giả: Berenson...[et al]
Bí quyết của thành công: 100 bí quyết của những người thành công
Tác giả: David Niven
Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn có được thành công. Và để đạt được ước mơ đó, mỗi người trong chúng ta phải không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và làm việc, cũng như vô số lần suy nghĩ, trăn trở để lựa chọn cho mình một hướng đúng đắn. Nhưng trong hành trình ấy, chỉ có một số ít người đạt được thành công, còn số khác thì không. Vì thành công không phải là một sự may mắn hay số phận mà đó chính là quả ngọt do sự cố gắng của một quá trình. Và con đường đến thành công không hề dễ dàng, chúng ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn thử thách để có thể đến đích.
Bài giảng vật lý đại cương 1
Tác giả: Trương Thành
Biện chứng của tự nhiên
Tác giả: Ph Ănghen
Bài tập vật lý đại cương. Tập 2: Điện- Dao động- Sóng
Tác giả: Lương Duyên Bình, Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang Sính
Bài tập đại số tuyến tính
Tác giả: Hoàng Xuân Sính, Trần Phương Dung
Bài tập hình học họa hình
Tác giả: Nguyễn Quang Cự, Nguyễn Mạnh Dũng, Vũ Hoàng Thái
Nội dung bao gồm những bài tập của phần "phép chiếu", phần "phương pháp hai hình chiếu thẳng góc" và phần "hình chiếu trục đo"

Page 1/17  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center