ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Y học cổ truyền(Sách dùng trong các trường trung học y tế)
Tác giả: Bộ y tế vụ khoa học và đào tạo
Cuốn sách Y học cổ truyền được soạn thảo dùng cho học sinh y sĩ tuyến y tế cơ sở, y tá và nữ hộ sinh hoạt động trong cộng đồng.
Y học cổ truyền(Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng)
Tác giả: BSCKI. Bùi Trọng Thái
Cuốn Y học cổ truyền gồm bốn chương: Chương I. Lý luận cơ bản. Chương II: Phương pháp châm cứu, Chương III: Xoa bóp- dưỡng sinh- khí công, Chương IV: Chăm sóc bệnh nhân bằng phương pháp dân gian thuốc nam toa căn bản
Y học cổ truyền(Sách đào tạo cao đẳng điều dưỡng)
Tác giả: Bùi Trọng Thái
Cuốn y học cổ truyền gồm 4 chương. Chương 1: Lý luận cơ bản, chương 2: phương pháp châm cưu, chương 3: Xoa bóp. dưỡng sinh, khí công, chương iv: Chăm sóc bệnh nhân bằng phương pháp dân gian thuốc nam toa cơ bản
Y học thực chứng(Evidence-Based Medicine)
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center