ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Vi sinh y học
Tác giả: Lê Hồng Hinh… [và những người khác]
Vitamin D handbook: structures, synonyms, and properties
Tác giả: G. W. A. Milne, M. Delander
A Comprehensive Reference On Vitamin D CHEMISTRY. This hands-on, comprehensive reference provides accessible, organized information on the structures and applications of Vitamin D and its related chemicals. The most extensive published list of Vitamin D molecules, it provides a record for approximately 950 derivatives of Vitamins D2 and D3. Information provided of each compound includes: * Structure, chemical name, synonyms, and properties * Information on bioactivities, structure-activity relationships (SAR), synthesis, and toxicity data * CAS registry number and/or NLM PubChem chemical identification number * References to published work on the compound.
Vi sinh vật y học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Lê Huy Chính chủ biên… [và những người khác]
Trình bày đại cương Vi sinh Y học; Một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp; Một số vi rút gây bệnh thường gặp.
Vi sinh vật y học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: GS. TS. Lê Huy Chính
Cuốn sách Vi sinh vật y học: Sách đào tạo bác sĩ đa khoa. là cuốn sách phục vụ chủ yếu cho sinh viên các trường đại học chuyên bác sĩ đa khoa, sách gồm ba chương: Đại cương vi sinh y học, một số vi khuẩn gây bệnh thường gặp, một số virus gây bệnh thường gặp

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center