ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Dịch tễ học
Tác giả: Nguyễn Minh Sơn… [và những người khác]
Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại
Tác giả: Phạm Thị Kim Dung… [và những người khác]
Điều dưỡng chuyên khoa hệ nội: Phần thần kinh - Tâm thần
Tác giả: Trương Tuấn Anh… [và những người khác]
Điều dưỡng cơ bản 1
Tác giả: Phạm Văn Lình… [và những người khác]
Điều dưỡng cơ bản 2
Tác giả: Hoàng Ngọc Chương… [và những người khác]
Điều dưỡng hồi sức cấp cứu
Tác giả: Nguyễn Đạt Anh… [và những người khác]
Điều dưỡng ngoại 1
Tác giả: Nguyễn Tấn cường… [và những người khác]
Điều dưỡng ngoại 2
Tác giả: Nguyễn Tấn cường… [và những người khác]
Điều dưỡng nhi khoa
Tác giả: Đinh Ngọc Đệ… [và những người khác]
Điều dưỡng nội khoa
Tác giả: Ngô Huy Hoàng… [và những người khác]
Điều dưỡng sản phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành… [và những người khác]
Điều dưỡng truyền nhiễm thần kinh, tâm thần
Tác giả: Hoàng Tân Dân… [và những người khác]
Trình bày những kiến thức về điều dưỡng bệnh truyền nhiễm, bệnh thần kinh và bệnh tâm thần.
Dictionary of public health promotion and education: terms and concept
Tác giả: Naomi N. Modeste, Teri S. Tamayose
Dược học và thuốc thiết yếu
Tác giả: Hoàng Tích Huyền… [và những người khác] biên soạn`
Cuốn sách Dược học và Thuốc thiết yếu được soạn thảo để dùng cho tất cả các đối tượng học sinh trong trường trung học y tế. Khi giảng dạy, thầy giáo căn cứ vào Mục tiêu và Nội dung của từng chương trình đào tạo để soạn giáo án chọn lựa và nhấn mạnh cho thích hợp. Như vậy, cuốn sách sẽ thay cho việc chép bài trên lớp, giúp học sinh chủ động học tập, và có nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng tay nghề.
Di truyền y học
Tác giả: Trần Văn Khoa, Nguyễn Trần Chiến
Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm: dùng cho đào tạo bác sĩ đa khoa
Tác giả: Phạm Duy Tường chủ biên… [và những người khác]
Dinh dưỡng sức khỏe và bệnh tật; Vai trò và nhu cầu các chất dinh dưỡng; Dinh dưỡng hợp lý cho các lứa tuổi; Gía trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của các nhóm thực phẩm; ...
Dinh dưỡng lâm sàng: Giáo trình giảng dạy đại học
Tác giả: Trần Văn Tập chủ biên… [và những người khác]
Điều dưỡng sản phụ khoa
Tác giả: Cao Ngọc Thành chủ biên… [và những người khác]
Điều dưỡng sản phụ khoa : Tài liệu giảng dạy thí điểm điều dưỡng trung học
Tác giả: Trần Hán Chúc
Trình bày những nội dung điều dưỡng nội khoa, ngoại khoa, truyền nhiễm, thần kinh tâm thần, nhi khoa, sản phụ khoa, điều dưỡng cơ bản và quản lý điều dưỡng.
Điều dưỡng nhi khoa: Sách đào tạo điều dưỡng đa khoa trung học
Tác giả: Trần Quỵ, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thúy Mai

Page 1/4  1234>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center