ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Atlas giải phẫu người
Tác giả: Frank H. Netter
Anatomy , A regional atlas of the human body
Tác giả: Clemente, Carmine D
Bài giảng ung thư học
Tác giả: Nguyễn Bá Đức… [và những người khác]
Bài giảng sản phụ khoa. T. II
Tác giả: Trường Đại học Y Hà Nội
Bài giảng sản phụ khoa. T. 1
Tác giả: Trường Đại học Y Hà Nội
Bài giảng dân số học
Tác giả: Nguyễn Văn Lơ chủ biên… [và những người khác]
Chăm sóc thiết yếu sơ sinh
Tác giả: Bệnh viện Nhi đồng 2
Cambridge english for nursing: Intermediate
Tác giả: Vigginia Allum, Patricia McGarr
Các nguyên lý di truyền
Tác giả: Trần Văn Khoa, Đặng Chí Thành
Cambridge english for nursing: Pre-intermediate
Tác giả: Vigginia Allum, Patricia McGarr
Cambridge English for Nursing is designed to improve the communication skills and specialist English language knowledge of healthcare professionals, enabling them to work more confidently and effectively. With an emphasis on listening and speaking, the course covers core areas of nursing such as patient admission, taking medical specimens, patient handover, post-operation assessment and discharge planning. Authentic tasks and activities based on everyday nursing scenarios - from dealing with patients in pain to discussing lifestyle changes - make the course relevant and motivating
Communication Skills profile
Tác giả: Elena Tosca
Cầm máu - đông máu : kỹ thuật và ứng dụng trong lâm sàng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Đình Ái
Cấp cứu sản phụ khoa
Tác giả: Phan Hiếu

Page 1/6  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center