ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Năng lượng tái tạo
Tác giả: Nguyễn Thành Hào
Phân tích và giải mạch điện tử công suất
Tác giả: Phạm Quốc Hải, Dương Văn Nghi
Lí thuyết mạch điện tử công suất, các van bán dẫn công suất, mạch chỉnh lưu, điều chỉnh điện áp xoay chiều. Điều chỉnh điện áp một chiều. Các bộ nghịch lưu độc lập.

Page 1/1  1

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center