ĐH ĐÔNG ÁSINH VIÊN
Tìm kiếm
Từ khoá: Loại tài liệu:
Tên sách: Danh mục:
Tác giả: Khoa:
Dịch giả: Chuyên ngành:
Người hướng dẫn: Ngôn ngữ:
Mã tài liệu: Nơi lưu trữ:
Microeconomics Study Guide
Tác giả: HUBBARD OBRIEN
Economics
Tác giả: Irvin B. Tucker
kinh tế
macroeconomics
Tác giả: n Gregory Mankiw
MACROECONOMICS study guide
Tác giả: ABEL BERNANKE
MACROECONOMICS in the open economy
Tác giả: Brooks Fausten
MACROECONOMICS
Tác giả: paul Krugman Robin Wells
Heavy Elements and Related New Phenomena
Tác giả: Walter Greiner , Raj K Gupta
Core Tax Legislation & Study Guide
Tác giả: Stephen Barkoczy
For students undertaking tertiary and professional courses in Australian taxation law; brings together the key legislative provisions dealing with Australian income tax, GST, FBT and superannuation.
151 mẫu văn bản trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Quyển sách này sẽ cung cấp cho các đọc giả, các Doanh nghiệp, các Tổ chức một số biểu mẫu cần thiết và đa dạng trong giao dịch Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt liên quan các giao dịch hiện hành như : Báo cáo Tài chính hợp nhất (consolidated), Xử lý rủi ro tín dụng, Dịch vụ giao dịch trực tuyến, Thủ tục thành lập và hoạt động Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài… Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tạo thuận lợi trong giao dịch kinh doanh – đầu tư liên quan ngành Tài chính – Ngân hàng.
10 ngày học kế toán
Tác giả: Lý Thị Minh Châu, Hoàng Huy Thông
89 bài tập hướng dẫn hạch toán  kế toán
Tác giả: Nguyễn Văn Nhiệm
Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế
Tác giả: Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh
Accounting: building business skills
Tác giả: Shirley Carlon, Rosina Mladenovic-McAlpine, Chrisann Palm
Accounting: Building Business Skills 4th edition continues to provide students and academics with a well written and accessible textbook, with ample illustrations and applications to business, for a first course in accounting.
Auditing Cases
Tác giả: Michael C. Knapp
Bài tập và bài giải kế toán quản trị
Tác giả: Huỳnh Lợi
Giới thiệu các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận theo từng chủ đề phù hợp với chương trình giảng dạy, gợi mở một số kiến thức kế toán quản trị hiện đại theo nội dung cuốnKế toánquanr trị cùng tác giả đã được xuất bản.
Bài tập Kiểm toán
Tác giả: Bộ môn Kiểm toán. Khoa Kế toán. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Gồm các câu hỏi bài tập về tổng quan kiểm toán, các thủ tục, phương pháp, kĩ thuật nghiệp vụ áp dụng trong kiểm toán. Một số đề thi mẫu và bài giải
Bài tập Kế toán Tài chính: Có lời giải mẫu
Tác giả: Đặng Ngọc Vàng
Giới thiệu các bài tập tổng quan về kế toán tài chính. Kế toán tiền và các khoản phải thu; hàng tồn kho; tài sản cố định; nợ phải trả; vốn chủ sở hữu; hoạt động thương mại và xác định kết quả hoạt động kinh doanh...
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp : Song ngữ Việt - Anh
Tác giả: Hồng Lan (hệ thống)
Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu tổng hợp năm 2018 (Song Ngữ Việt - Anh). Nhằm giúp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cán bộ thực hiện nghiệp vụ khi khai báo hải quan được cập nhật đầy đủ các dòng thứ và thuế suất hiện hành.

Page 1/28  12345>

SEOL 1.0 - © 2014 Dong A University, Da Nang
Designed and developed by ICT Center